• انتصاب امام جمعه جدید بخش جازموریان

  • امروز یکی از سهل الوصول ترین و کم هزینه ترین کارهای فرهنگی و دینی در کشور برگزاری نماز جمعه است

  • مرحوم نیری، مردم را به شدت دوست داشت و پناهگاه نیازمندان بود

  • اقدامات استاندار کرمان در تحقق اقتصاد مقاومتی مثبت و تاثیرگذار است

ائمه جمعه استان

آخرین اخبار استان

شنبه 1396/7/1 - 29 : 14

پرتال استان ها

 

صوت

پخش زنده نماز جمعه مرکز استان

منشورات