سه شنبه 1398/12/6 - 57 : 5

صفحه ویژه امام جمعه شهر شهر بابك - استان کرمان

معرفی امام جمعه
علی اصغر انصاری
علی اصغر انصاری
امام جمعه شهر: شهر بابك
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
شهربابک خیابان ولیعصر
تلفن دفتر امام جمعه:
03434113145
خطبه نماز جمعه 1398/12/2
مسئله انتخابات و مسئله بیماری متاثر کردن انتخابات.
مسئله انتخابات و مسئله بیماری متاثر کردن انتخابات.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه