يکشنبه 1398/12/4 - 48 : 7

صفحه ویژه امام جمعه شهر ريحان شهر(اسلام آباد زرند) - استان کرمان

معرفی امام جمعه
علی غفوری
علی غفوری
امام جمعه شهر: ريحان شهر(اسلام آباد زرند)
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
زرند، ریحان شهر ،دفتر امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
03433468626
شماره فاکس:
03433468626
خطبه نماز جمعه 1398/12/2
بیگانه بودن با مسائل معنوی باعث خوف واضطراب می شود
بیگانه بودن با مسائل معنوی باعث خوف واضطراب می شود
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه