يکشنبه 1398/12/4 - 35 : 8

صفحه ویژه امام جمعه شهر روداب - استان کرمان

معرفی امام جمعه
حسن ملکی
حسن ملکی
امام جمعه شهر: روداب
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
کرمان-نرماشیر نظام شهر دفترامام جمعه روداب
تلفن دفتر امام جمعه:
03444378899
شماره فاکس:
03444378899
نشانی پایگاه اینترنتی:
سامانه پیام کوتاه:
3000135600
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1398/11/25
حضور حداکثری در انتخابات اولویت اصلی مردم باید لحاظ شود
حضور حداکثری در انتخابات اولویت اصلی مردم باید لحاظ شود
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه