يکشنبه 1398/12/4 - 43 : 8

صفحه ویژه امام جمعه شهر اندوهجرد - استان کرمان

معرفی امام جمعه
رضا آقاملایی
رضا آقاملایی
امام جمعه شهر: اندوهجرد
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
کرمان-اندوهجرد-خ شهید باهنر-میدان امام حسین علیه السلام
تلفن دفتر امام جمعه:
03433766151
شماره فاکس:
03433766345
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1398/12/2
اگر جمعه روز انتخابات تجلی رقابت بود، فردای انتخابات و شنبه ی پس از آن "شنبه مهربانی و بردباری" است . "ملت؛ بزرگترین برندهی انتخابات" است لذا اولین تشکر را باید از مردم داشته باشیم. تشکر دوم از تمام نامزدهای نمایندگی و رقبا است.
اگر جمعه روز انتخابات تجلی رقابت بود، فردای انتخابات و شنبه ی پس از آن
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه