يکشنبه 1398/12/4 - 5 : 7

صفحه ویژه امام جمعه شهر چترود - استان کرمان

معرفی امام جمعه
علی زمانی ده یعقوبی
علی زمانی ده یعقوبی
امام جمعه شهر: چترود
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
چترود خیابان امام جمعه دفتر امام جمعه شهر چترود
تلفن دفتر امام جمعه:
33271982
شماره فاکس:
33271983
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1398/12/2
رعایت تقوا و حضور در انتخابات و انتخاب اصلح
رعایت تقوا و حضور در انتخابات و انتخاب اصلح
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه