يکشنبه 1398/12/4 - 50 : 8

صفحه ویژه امام جمعه شهر باغين - استان کرمان

معرفی امام جمعه
عباس اسماعیل زاده
عباس اسماعیل زاده
امام جمعه شهر: باغين
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
کرمان. شهر باغین. بلوار امام. میدان قائم
تلفن دفتر امام جمعه:
03433374141
شماره فاکس:
03433374142
خطبه نماز جمعه 1398/11/18
نماز جمعه18/11/98
نماز جمعه18/11/98
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه