يکشنبه 1398/12/4 - 17 : 7

صفحه ویژه امام جمعه شهر بم - استان کرمان

معرفی امام جمعه
قاسم دانشی
قاسم دانشی
امام جمعه شهر: بم
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
بم بلوارامام خمینی(ره)دفتر امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
03444313838
شماره فاکس:
03444313536
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1398/11/25
رای ما بگونه ای باشد که بتوانیم روز قیامت از آن دفاع کنیم.
رای ما بگونه ای باشد که بتوانیم روز قیامت از آن دفاع کنیم.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه