يکشنبه 1398/12/4 - 33 : 8

صفحه ویژه امام جمعه شهر پابدانا - استان کرمان

معرفی امام جمعه
مرتضی جعفری
مرتضی جعفری
امام جمعه شهر: پابدانا
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
پابدانا ـ خ امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
03433455130
شماره فاکس:
03433455131
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1398/11/11
فایل خطبه های نماز جمعه پابدامنا مورخه 98/11/11
فایل خطبه های نماز جمعه پابدامنا مورخه 98/11/11
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه