يکشنبه 1398/12/4 - 39 : 8

صفحه ویژه امام جمعه شهر جبالبارز شمالی - استان کرمان

معرفی امام جمعه
حسین زکی زاده
حسین زکی زاده
امام جمعه شهر: جبالبارز شمالی
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
خطبه نماز جمعه 1398/11/18
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه