شنبه 1399/7/5 - 30 : 18

صفحه ویژه امام جمعه شهر راور - استان کرمان

معرفی امام جمعه
علی تویسرکانی
علی تویسرکانی
امام جمعه شهر: راور
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
کرمان راور خ امام رضا چها راه شهید بقایی
تلفن دفتر امام جمعه:
03433727001
شماره فاکس:
03433729095
خطبه نماز جمعه 1399/6/21
کشورهای منطقه بدانند عاقبت اطمینان به امریکا واسرائیل پشیمانیست
کشورهای منطقه بدانند عاقبت اطمینان به امریکا واسرائیل پشیمانیست
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه