يکشنبه 1398/12/4 - 50 : 7

صفحه ویژه امام جمعه شهر راور - استان کرمان

معرفی امام جمعه
علی تویسرکانی
علی تویسرکانی
امام جمعه شهر: راور
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
کرمان راور خ امام رضا چها راه شهید بقایی
تلفن دفتر امام جمعه:
03433727001
شماره فاکس:
03433729095
خطبه نماز جمعه 1398/11/25
تفرب بجویید به نماز
تفرب بجویید به نماز
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه