شنبه 1399/7/5 - 49 : 17

صفحه ویژه امام جمعه شهر فارياب - استان کرمان

معرفی امام جمعه
علی رفیعی
علی رفیعی
امام جمعه شهر: فارياب
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
خیابان دولت خیابان امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
43395151
شماره فاکس:
43395115
خطبه نماز جمعه 1399/7/4
امروز وظیفه همه ما است که انتقال دهنده مکتب سلیمانی به نسل جوان باشیم
امروز وظیفه همه ما است که انتقال دهنده مکتب سلیمانی به نسل جوان باشیم
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه