يکشنبه 1398/12/4 - 31 : 7

صفحه ویژه امام جمعه شهر فارياب - استان کرمان

معرفی امام جمعه
علی رفیعی
علی رفیعی
امام جمعه شهر: فارياب
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
خیابان دولت خیابان امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
43395151
شماره فاکس:
43395115
خطبه نماز جمعه 1398/12/2
هر رای یک تیر به قلب ترامپ قماز باز است
هر رای یک تیر به قلب ترامپ قماز باز است
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه