شنبه 1399/7/5 - 18 : 17

صفحه ویژه امام جمعه شهر قلعه گنج - استان کرمان

معرفی امام جمعه
احمد نجنو
احمد نجنو
امام جمعه شهر: قلعه گنج
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
قلعه گنج-بلوار شاهد-شاهد 1
تلفن دفتر امام جمعه:
03443391252
شماره فاکس:
03443391007
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1399/6/28
سند ۲۰۳۰ تربیت سرباز برای دشمن است
سند ۲۰۳۰ تربیت سرباز برای دشمن است
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه