سه شنبه 1398/12/6 - 2 : 7

صفحه ویژه امام جمعه شهر نودژ - استان کرمان

معرفی امام جمعه
رضا احمدی نیک
رضا احمدی نیک
امام جمعه شهر: نودژ
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
کرمان-نودژ-بلوار شهید بهشتی
تلفن دفتر امام جمعه:
03443371616
شماره فاکس:
03443371616
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1398/12/2
نماینده ای با تفکر و مکتب شهید سلیمانی انتخاب کنیم.
نماینده ای با تفکر و مکتب شهید سلیمانی انتخاب کنیم.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه