يکشنبه 1398/12/4 - 19 : 7

صفحه ویژه امام جمعه شهر راين - استان کرمان

معرفی امام جمعه
علی اکبر علیدادی سلیمانی
علی اکبر علیدادی سلیمانی
امام جمعه شهر: راين
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
کرمان راین خیابان مطهری
تلفن دفتر امام جمعه:
33760444
شماره فاکس:
33761084
خطبه نماز جمعه 1398/11/18
انتخابات اساسی ترین مسئله نظام است
انتخابات اساسی ترین مسئله نظام است
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه