شنبه 1399/7/5 - 24 : 19

صفحه ویژه امام جمعه شهر هنزا - استان کرمان

معرفی امام جمعه
یاور نجم الدینی
یاور نجم الدینی
امام جمعه شهر: هنزا
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
کرمان-رابر-هنزاء
تلفن دفتر امام جمعه:
03442464246
شماره فاکس:
03442464246
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1399/7/4
اصل این است که وظیفه خودمان رانسبت به دین خداانجام دهیم.
اصل این است که وظیفه خودمان رانسبت به دین خداانجام دهیم.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه