يکشنبه 1398/12/4 - 44 : 8

صفحه ویژه امام جمعه شهر مردهك (جبالبارز جنوبي) - استان کرمان

معرفی امام جمعه
مصطفی خجسته
مصطفی خجسته
امام جمعه شهر: مردهك (جبالبارز جنوبي)
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
خطبه نماز جمعه 1398/8/24
جوانمردی
جوانمردی
اخبار امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه