شنبه 1399/7/5 - 56 : 19

صفحه ویژه امام جمعه شهر مردهك (جبالبارز جنوبي) - استان کرمان

معرفی امام جمعه
مصطفی خجسته
مصطفی خجسته
امام جمعه شهر: مردهك (جبالبارز جنوبي)
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
خطبه نماز جمعه 1398/12/23
استغفار درمانی
استغفار درمانی
اخبار امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه