جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر
1400/4/8
جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر
در مورخ 1400/4/8 جلسه ی شورای مبارزه با مواد مخدر در محل فرمانداری با حضور جمعی از مسئولان شهرستان نرماشیر برگزار شد که چندین مصوبه فوری داشت که یکی از مهمترین مصوبه ها این بود مقرر شد جلسه ای با روحانیون شهرستان برگزار شود و در طی ان جلسه از اعز محترم روحانیون درخواست شود طی هفته مبارزه با مواد مخدر در منابر خود از مضرات ان بیان شود