دیدار نماینده ولی فقیه درجهادکشاورزی شهرستان عنبرآباد باحاج آقا بامری امام جمعه محترم شهرستان عنبرآباد
1400/6/30
دیدار نماینده ولی فقیه درجهادکشاورزی شهرستان عنبرآباد باحاج آقا بامری امام جمعه محترم شهرستان عنبرآباد