سه شنبه 1400/6/30 - 58 : 15

صفحه ویژه امام جمعه شهر شهر بابك - استان کرمان

معرفی امام جمعه
علی اصغر انصاری
علی اصغر انصاری
امام جمعه شهر: شهر بابك
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
شهربابک خیابان ولیعصر
تلفن دفتر امام جمعه:
03434113145
خطبه نماز جمعه 1400/3/28
اشاره به هفته حقوق بشر آمریکایی و شمردن جنایات آمریکا
اشاره به هفته حقوق بشر آمریکایی و شمردن جنایات آمریکا
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه