چهارشنبه 1400/7/28 - 10 : 20

صفحه ویژه امام جمعه شهر بلورد - استان کرمان

معرفی امام جمعه
علی اکبر منصفی
علی اکبر منصفی
امام جمعه شهر: بلورد
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
شهر بلورد
تلفن دفتر امام جمعه:
03442360052
خطبه نماز جمعه 1400/7/2
اگر آن روز رزمندگان ما ایستادگی نمی کردند ما امروز این عزت را نداشتیم
اگر آن روز رزمندگان ما ایستادگی نمی کردند ما امروز این عزت را نداشتیم
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه