چهارشنبه 1400/7/28 - 57 : 20

صفحه ویژه امام جمعه شهر فهرج - استان کرمان

معرفی امام جمعه
رضا آقاملایی
رضا آقاملایی
امام جمعه شهر: فهرج
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
شهرستان فهرج بلوار قائم
تلفن دفتر امام جمعه:
03444280670
شماره فاکس:
03444280671
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1400/7/2
مکرون که براى تحقق منافع آمریکا در هرجاى جهان به ویژه غرب آسیا اکثراً در نقش پلیس بد ظاهر مى شد این بار ضربه سنگینى را از آمریکا خورد. داستان عبرت آموز دلبستن به آمریکا و عواقب آن بار دیگر تکرار شد.. خنجرى که آمریکا به فرانسه زد نشان داد حاکمان کاخ سفید پاى منافعشان که به میان بیاید به متحد دیرینه خود نیز (که حداقل در ایدئولوژى لیبرالى، تقابل با چین و روسیه و جلوگیرى از نفوذ ایران در غرب آسیا با آن نوعى اشتراک نظر داشت) رحم نخواهند کرد چه برسد به اینکه عدهاى خوشخیال در ایران گمان کنند مى شود با آنها به تفاهم و همکارى بر مبناى منافع مشترک رسید.
مکرون که براى تحقق منافع آمریکا در هرجاى جهان به ویژه غرب آسیا اکثراً در نقش پلیس بد ظاهر مى شد این بار ضربه سنگینى را از آمریکا خورد. داستان عبرت آموز دلبستن به آمریکا و عواقب آن بار دیگر تکرار شد.. خنجرى که آمریکا به فرانسه زد نشان داد حاکمان کاخ سفید پاى منافعشان که به میان بیاید به متحد دیرینه خود نیز (که حداقل در ایدئولوژى لیبرالى، تقابل با چین و روسیه و جلوگیرى از نفوذ ایران در غرب آسیا با آن نوعى اشتراک نظر داشت) رحم نخواهند کرد چه برسد به اینکه عدهاى خوشخیال در ایران گمان کنند مى شود با آنها به تفاهم و همکارى بر مبناى منافع مشترک رسید.
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه