چهارشنبه 1400/7/28 - 42 : 20

صفحه ویژه امام جمعه شهر زيد آباد - استان کرمان

معرفی امام جمعه
عباس عاقلی
عباس عاقلی
امام جمعه شهر: زيد آباد
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
03442395500
شماره فاکس:
42395500
خطبه نماز جمعه 1400/4/25
دراوآخرآیه دوم از سوره طلاق خداوند توصیه به تقوای الهی می کند.خداوند: می فرماید:اگر شماخداراه دررووراه بیرون روازمشکلات را نشان شما می دهد.اگر می خواهید مشکلات شما حل شودتنها راهی وجود داردتقوای الهی است.
دراوآخرآیه دوم از سوره طلاق خداوند توصیه به تقوای الهی می کند.خداوند: می فرماید:اگر شماخداراه دررووراه بیرون روازمشکلات را نشان شما می دهد.اگر می خواهید مشکلات شما حل شودتنها راهی وجود داردتقوای الهی است.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه