سه شنبه 1400/6/30 - 51 : 15

صفحه ویژه امام جمعه شهر نودژ - استان کرمان

معرفی امام جمعه
رضا احمدی نیک
رضا احمدی نیک
امام جمعه شهر: نودژ
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
کرمان-نودژ-بلوار شهید بهشتی
تلفن دفتر امام جمعه:
03443371616
شماره فاکس:
03443371616
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/4/25
یکی از مولفه ها و شاخصه های اصلی دولت تحول خواه توجه به مردم و گفتمان خدمت به مردم است
یکی از مولفه ها و شاخصه های اصلی دولت تحول خواه توجه به مردم و گفتمان خدمت به مردم است
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه