چهارشنبه 1400/7/28 - 9 : 19

صفحه ویژه امام جمعه شهر پابدانا - استان کرمان

معرفی امام جمعه
یاور نجم الدینی
یاور نجم الدینی
امام جمعه شهر: پابدانا
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
پابدانا ـ خ امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
03433455130
شماره فاکس:
03433455131
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1400/6/19
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه