چهارشنبه 1400/7/28 - 29 : 19

صفحه ویژه امام جمعه شهر يزدان آباد - استان کرمان

معرفی امام جمعه
حسن ایزدی
حسن ایزدی
امام جمعه شهر: يزدان آباد
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
یزدانشهر.خیابان امام خمینی.دفترامام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
03433440444
شماره فاکس:
03433440700
خطبه نماز جمعه 1400/7/2
خطبه2/7/1400
خطبه2/7/1400
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه