چهارشنبه 1400/7/28 - 23 : 21

صفحه ویژه امام جمعه شهر باغين - استان کرمان

معرفی امام جمعه
عباس اسماعیل زاده
عباس اسماعیل زاده
امام جمعه شهر: باغين
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
کرمان. شهر باغین. بلوار امام. میدان قائم
تلفن دفتر امام جمعه:
03433374141
شماره فاکس:
03433374142
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1399/8/16
سخنرانی در مورد ده کرامت
سخنرانی در مورد ده کرامت
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه