چهارشنبه 1400/7/28 - 22 : 19

صفحه ویژه امام جمعه شهر نوق(شهر بهرمان) - استان کرمان

معرفی امام جمعه
حسین محسنی زاده
حسین محسنی زاده
امام جمعه شهر: نوق(شهر بهرمان)
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
آرشيو خطبه ها
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
اخبار امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه