چهارشنبه 1400/7/28 - 23 : 19

صفحه ویژه امام جمعه شهر بردسير - استان کرمان

معرفی امام جمعه
علی اکبر کرمانی
علی اکبر کرمانی
امام جمعه شهر: بردسير
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
یردسیر بلوارامامزاده سیدمحد کوچه امامت 1
تلفن دفتر امام جمعه:
034-33527755
شماره فاکس:
034-33526868
خطبه نماز جمعه 1400/7/2
اربعین تجسم پیروزی حق ورسوایی ستم
اربعین تجسم پیروزی حق ورسوایی ستم
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه