يکشنبه 1400/9/14 - 56 : 13

صفحه ویژه امام جمعه شهر كهنوج - استان کرمان

معرفی امام جمعه
احمد نجنو
احمد نجنو
امام جمعه شهر: كهنوج
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
استان کرمان، شهرستان کهنوج، خیابان امام جمعه، جنب کوچه امام جمعه 1
تلفن دفتر امام جمعه:
03443202060
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1400/6/19
ما در کشور خودمان نعمت با عظمتی داریم که باید قدر آن را بدانیم که آن نعمت ولایت است
ما در کشور خودمان نعمت با عظمتی داریم که باید قدر آن را بدانیم که آن نعمت ولایت است
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه